Offerte

English

English

brand logo

Nieuws
Denk mee over de toekomst van De Pier

Nieuws

06-04-2023

Statusupdate rondom De Pier

Eind 2022 en begin dit jaar heeft De Pier BV met verschillende betrokkenen een intensief traject doorlopen dat is samengekomen tijdens een verificatiesessie op De Pier op 22 februari dit jaar. In dit traject is er breed opgehaald wat de ideeën zijn over De Pier en wat er anders kan en moet.

Lees verder

06-04-2023

Terugblik informatiebijeenkomst op De Pier

Vanaf zomer 2022 konden belanghebbenden en belangstellenden meedenken en meepraten over de toekomst van De Pier. In samenwerking met onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction is op verschillende manieren onderzocht waaraan de vernieuwde Pier zou moeten voldoen.

Lees verder

06-04-2023

De Pier B.V. presenteert opbrengsten participatie tijdens informatiebijeenkomst

De eerste fase van het participatietraject voor de ontwikkeling van de vernieuwde Pier is afgerond. Dit betrof een uitgebreid opinieonderzoek onder Hagenaars en alle betrokken belangengroepen binnen de gemeente Den Haag. Op 22 februari 2023 heeft De Pier B.V. de uitkomsten van het onderzoek gedeeld tijdens een informatiebijeenkomst met belanghebbende partijen.

Lees verder

11-01-2023

Interview Reuzenrad

Om De Pier kun je niet heen. Markant en al sinds 1961 een icoon en voor veel bezoekers de belevenis in de branding van Scheveningen. De komende jaren zal De Pier evolueren en aan de eisen van de tijd worden aangepast, maar hoe zit dit precies en wie gaan hierover? Deze en andere vragen werden beantwoord in een interview met de General Manager van De Pier en De Pier B.V. , tijdens een rondje in het reuzenrad.

Lees verder

29-11-2022

Nog 1 dag om mee te denken over de toekomst van De Pier.

Online enquête sluit na 30 november

De komende jaren zal De Pier moeten evolueren en aan de eisen van de tijd worden aangepast. Wanneer er meer mensen meedenken, kunnen we de ontwikkeling van de nieuwe Pier beter laten aansluiten op de wensen van de omgeving. Afgelopen zomer zijn wij daarom De Pier op gegaan om bezoekers te vragen naar hun ideeën voor de nieuwe Pier. Een aantal passanten mochten wij tijdens dit interview vastleggen op film. Uit deze opnames kwam een aantal prikkelende ideeën naar voren.

Lees verder