Offerte

English

English

brand logo

ALGEMENE VOORWAARDEN

PIER REGLEMENT

Met het betreden van De Pier ga je akkoord met dit reglement.

1. TOEGANG

Toegang is gratis tenzij anders aangegeven in geval speciale of besloten evenementen. Hiervoor dient ter plaatse een geldig toegangsbewijs te worden getoond.

2. ALGEMENE REGELS

Op De Pier zijn de Nederlandse wet en de in Nederland gebruikelijke normen en waarden van toepassing. Denk tijdens je bezoek aan je eigen en andermans veiligheid en eigendommen en aan die van De Pier. Voorkom gevaarlijke situaties en ga altijd respectvol met elkaar om. Baldadigheid, vernieling, geweld, onnodig lawaai of ander ongewenst gedrag worden niet getolereerd. Ook wapenbezit, onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen, handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen en het op een gevaarlijke en/of hinderlijke manier gebruikmaken van voorwerpen zoals telefoons, drones, GoPro’ s, selfiesticks etc., is niet toegestaan.

3. VOERTUIGEN EN DIEREN

Voertuigen zijn niet toegestaan. Alleen hulpvoertuigen zijn toegestaan. Honden – mits aangelijnd – zijn toegestaan.

4. AANSPRAKELIJKHEID

Je betreedt De Pier op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van De Pier is uitgesloten, met uitzondering van schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van De Pier. Heb je schade? Dan moet je deze aan de bedrijfsbeveiliging van De Pier tonen vóór het verlaten van De Pier en bovendien door De Pier een rapportage op laten stellen. De Pier is niet meer aansprakelijk voor schade als de melding plaatsvindt na het verlaten van De Pier.

5. AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES

Je moet altijd de aanwijzingen van onze medewerkers en hulpdiensten volledig en direct opvolgen en de instructies op de aanwezige borden en via de intercom naleven. De bedrijfsleiding is altijd bevoegd een attractie of onderdeel buiten bedrijf te stellen en te houden. Dit geeft geen recht op restitutie.

6. KLEDING

Als je aanstootgevend gekleed bent behouden wij ons het recht je de toegang tot De Pier te ontzeggen.

7. EIGEN ETEN EN DRINKEN

Het is expliciet niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen en/of te nuttigen op De Pier. We kunnen u verplichten eigen eten en drinken af te staan.

8. ROKEN

Roken is alleen toegestaan in de openlucht, voor alle overdekte locaties geldt een rookverbod. Dit geldt ook voor de e-sigaret.

9. (COMMERCIËLE) ACTIVITEITEN

Het uitvoeren van (commerciële) activiteiten, waaronder opnames, onderzoeken, reclame en collectes is op De Pier niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

10. CAMERATOEZICHT EN ATTRACTIEFOTO’S

Ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen is cameratoezicht aanwezig op De Pier. Ook worden in attracties foto’s van jou gemaakt die je op het terrein van De Pier kan kopen. Hier worden de foto’s op beeldschermen getoond.

Overtreding van dit De Pier reglement kan leiden tot weigering tot of verwijdering van De Pier of – in bepaalde gevallen – tot aangifte bij de politie. Je hebt daarbij geen recht op restitutie.

De bedrijfsleiding behoudt zich het recht voor om ter bescherming van de veiligheid of, indien de feiten en/of omstandigheden dit redelijkerwijs gebieden, preventief te fouilleren, tassen te controleren en te vragen naar een geldig identiteitsbewijs. Werk je hier niet aan mee, dan kan dit leiden tot verwijdering van De Pier.

De bedrijfsleiding beslist in alle overige gevallen die niet expliciet in dit reglement staan vermeld.