Offerte

English

English

brand logo

PRIVACY POLICY

Dit is het Privacy Policy Statement van De Pier B.V. (De Pier). De persoonsgegevens die door De Pier worden verzameld en verwerkt, kunnen binnen De Pier worden doorgegeven en verwerkt voor de doeleinden en onder de voorwaarden zoals vermeld in dit Privacy Statement.

Het betreft hierbij zowel de persoonsgegevens die door middel van de (mobiele) website (de “Website”) worden verzameld alsmede de gegevens die ter plaatste op De Pier worden verzameld. De Pier neemt de privacy van haar Gebruikers zeer serieus en zal informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

1. WIE IS DE PIER B.V.?

De Pier B.V. is een samenwerking tussen Xcentric Hotels B.V. en KonderWessels Vastgoed (KWV). Xcentric Hotels B.V is een investeringsmaatschappij en KWV, als VolkerWessels¬onderneming, een ontwikkelaar met ervaring in grootschalige herontwikkelingen. Zij richten zich op placemaking en exploitaties.

2. WELKE INFORMATIE WORDT DOOR DE PIER VERZAMELD?

INFORMATIE OMTRENT HET GEBRUIK
De Pier verzamelt gegevens over de wijze waarop je van Website, Locatie en het Loyalty Programma gebruik maakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie over de wijze waarop je geld besteedt, welke venues je bezoekt, hoe vaak je deze venues bezoekt en welke producten en/of diensten je hier koopt.

Tevens verzamelt en verwerkt De Pier gegevens over je in het kader van de door De Pier verstrekte en door jou ingevulde vragenlijsten.

KOPPELING AAN SOCIAL MEDIA
Op het gebruik van Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en/of de diensten andere derden zijn steeds de (algemene) voorwaarden en het privacybeleid van deze partijen van toepassing. De Pier heeft geen invloed op derden en kan niet garanderen dat zij op de juiste wijze met jouw persoonsgegevens omgaan.

AUTOMATISCH GEGENEREERDE INFORMATIE
Indien je gebruik maakt van de Website, een Kiosk of onze gratis Wifi verbinding, heeft De Pier, om deze applicaties optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om de Website of de Kiosk goed te kunnen weergeven en te beveiligen) bepaalde informatie nodig. De Pier verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie. Deze informatie kan bestaan uit het IMEI nummer van jouw telefoon (een uniek nummer van jouw telefoontoestel dat het mogelijk maakt jouw telefoon te herkennen), jouw IP-adres (nummer van jouw computer of tablet dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat je gebruikt, het type telefoon of tablet dat je gebruikt, de pagina’s die je bezoekt.

3. WAT ZIJN COOKIES EN HOE WORDEN DEZE GEBRUIKT?

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die jouw internetbrowser opslaat op je computer. Wij gebruiken cookies om bijvoorbeeld het inloggen op onze website gemakkelijker te maken en om statistieken bij te houden. Je kan deze cookies uitzetten via jouw browser, maar hierdoor kan de website minder goed gaan werken. Met jouw toestemming plaatsen wij ‘tracking cookies’ op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jouw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres, IP-adres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel.

4. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

DOELEINDEN
De Pier zal de over jou verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • om gebruik van de Website en Kiosk mogelijk te maken;
  • voor marketing doeleinden zoals het doen van gerichte aanbiedingen;
  • om informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten van De Pier;
  • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  • om beveiliging te kunnen doorvoeren voor onder meer, de Website, Wifiverbinding en de Kiosk;
  • om, indien je daar toestemming voor heeft gegeven, berichten toe te zenden van derden;
  • om informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

GEBRUIK DOOR DE PIER
Om ervoor te zorgen dat je relevante reclame en/of aanbiedingen te zien krijgt, gebruikt De Pier de Automatisch Gegenereerde Informatie.

Daarnaast zal De Pier je op de hoogte houden van de ontwikkelingen op De Pier. Ook kan De Pier je op de hoogte houden van acties die door haar zijn georganiseerd. Je kan hierover periodiek een bericht van De Pier verwachten per SMS, WhatsApp of e-mail. Een mogelijkheid om af te melden is tevens in elk afzonderlijk bericht opgenomen.

GEBRUIK DOOR DERDEN
Zonder je expliciete toestemming zal De Pier jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

De Pier kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (met andere woorden, voor zover deze gegevens door De Pier geanonimiseerd zijn). Tot slot kan De Pier uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een (potentiële) rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. OP WELKE WIJZE BESCHERMT DE PIER PERSOONLIJKE INFORMATIE?

De Pier heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Dit houdt onder meer in dat de servers waarop jouw persoonsgegevens zijn opgeslagen zodanig beveiligd zijn dat deze zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen zijn. Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en een wachtwoord. Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Ook worden inloggegevens versleuteld verzonden.

De Pier kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door De Pier getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

6. OVERDRACHT ONDERNEMING

Bij de verdere groei en ontwikkeling van De Pier (of om een andere reden), kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen of uitbesteed aan een derde partij, dat De Pier wordt overgenomen door een derde partij of dat De Pier fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens worden overgedragen.

7. BEWAREN VAN JOUW GEGEVENS

De Pier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

8. VERANTWOORDELIJKHEID

Op de Website en Kiosk kan gebruik worden gemaakt van Content van derden. Er kunnen tevens hyperlinks zijn opgenomen waarmee je deze onderdelen verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. De Pier heeft geen zeggenschap over de Content van derden en/of de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze Content van derden en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die de Website en Kiosk zijn verkregen. De Pier accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) Content van derden en/of websites van derden.

9. WIJZIGINGEN

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden online bekendgemaakt.

10. VRAGEN?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kan je een e-mail sturen aan info@pier.nl.