Offerte

English

English

brand logo

FAQ

Toekomst

De doelstelling van de eigenaar van De Pier is vanaf het begin geweest: De Pier openstellen voor publiek met het toevoegen van een zorgvuldig samengesteld programma. En ondertussen plannen maken voor een echt toekomstbestendige herontwikkeling. Het verleden heeft bewezen dat de economische levensduur van De Pier al decennia ten einde was, alle reddingspogingen ten spijt. Het moet dus, voor een toekomstbestendige Pier, rigoureus anders. Een nieuw programma dat De Pier een duurzaam tweede leven zal geven. Op dit moment wordt aan de inwoners van Den Haag en Scheveningen in het bijzonder gevraagd wat voor programma zij wenselijk vinden op een toekomstbestendige Pier.

Tot en met het einde van dit jaar haalt de eigenaar van De Pier, in samenwerking met gemeente Den Haag en adviseurs van Awareness en Motivaction, bij de inwoners van Den Haag en Scheveningen met een vragenlijst op, hoe het huidige programma van De Pier wordt gewaardeerd. En wat voor programma men ziet voor een toekomstbestendige Pier. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met een aantal direct betrokkenen en vertegenwoordigers van uiteenlopende belangengroeperingen.

Geen enkel strand in Nederland is zo herkenbaar als het Scheveningse strand, en De Pier speelt hier een belangrijke rol in. Velen zijn het weer als icoon gaan waarderen na de heropening van 2015, uniek in zijn soort. De komende jaren zal De Pier evolueren, met de tijd mee veranderen en aan de eisen van de tijd worden aangepast. De Pier blijft dus herkenbaar. De mate waarin zal in een vervolg op het participatietraject verder worden vormgegeven, met inbreng van stakeholders.

In 2023 zal duidelijk worden, aan de hand van de inbreng uit de participatie, hoe de afspraken op hoofdlijnen met de gemeente en De Pier B.V. vorm kunnen krijgen. In de loop van 2023 zal De Pier B.V. een vervolg geven aan het participatietraject. De bouw kan pas aanvangen na een door de raad van Den Haag goedgekeurd bestemmingsplan en een bouwvergunning. Naar schatting is hiervoor tot 2026 nodig.

Wat voor programma de inwoners van Den Haag wenselijk vinden op de Pier wordt breed opgehaald middels een vragenlijst. Het streven van de eigenaar De Pier B.V. is een toekomstbestendige Pier te realiseren. Mede dankzij een aanvullend programma kunnen de grote investeringen worden gedaan die nu al nodig zijn voor het behoud van De Pier voor Scheveningen en Den Haag. Of er voldoende draagvlak is voor welk programma, moet blijken uit de participatie en de afspraken met gemeente Den Haag.

Participatie

De online enquête is opgesteld door onderzoeksbureau Motivaction, een onafhankelijk en toonaangevend bedrijf in Nederland als het gaat om markt- en publieksonderzoek. De resultaten worden door Motivaction geanalyseerd waardoor er verantwoorde en representatieve uitspraken gedaan kunnen worden over de algemene tendens en meningen hoe gekeken wordt naar het programma op De Pier. Deze uitkomsten worden als belangrijke input gezien door gemeente Den Haag in de nog te maken afspraken over de voorwaarden van de ontwikkeling van een toekomstbestendige Pier. Hiervoor zal De Pier B.V. van de gemeente een PUK (Planuitwerkingskader) krijgen.

Op de website www.pier.nl is de link te vinden naar de vragenlijst die door alle belangstellenden ingevuld kan worden. Middels een steekproef hebben ca. 20.000 inwoners van Den Haag ook een gepersonaliseerde uitnodiging ontvangen van Motivaction om mee te doen aan de enquête. Die vragen zijn hetzelfde als de vragenlijst die via de website in te vullen is.

In de komende maanden tot het einde van dit jaar worden naast de vragenlijst ook gesprekken gevoerd met meerdere stakeholders in Scheveningen. Ook zullen er nog sessies worden georganiseerd waar een brede groep wordt gevraagd de uitkomsten van de vragenlijsten te verrijken met praktijkervaring en ideeën. Hiervoor worden bewoners- en ondernemersverenigingen gericht benaderd. In de loop van 2023 zal De Pier B.V. een vervolg geven aan het participatietraject nadat er afspraken op hoofdlijnen zijn gemaakt met gemeente Den Haag middels een PUK (Planuitwerkingskader).

De vragenlijst is gemiddeld in 12-15 minuten volledig in te vullen.

Vóór het indienen van de vragenlijst zijn antwoorden nog te wijzigen door terug te klikken in de vragenlijst. De antwoorden zullen daardoor niet verdwijnen. Pas na het klikken op ‘Einde’ na afloop van de laatste vraag, zijn de antwoorden verstuurd en zijn deze niet meer aan te passen.

De enquête is in te vullen tot en met woensdag 30 november.

Contact

Nieuws vanuit De Pier B.V. over het participatietraject tot einde dit jaar en het vervolg wordt gemeld op de website van De Pier, in de nieuwsbrief en de kanalen op Facebook, LinkedIn en Instagram.