Offerte

English

English

brand logo

Statusupdate rondom De Pier

Eind 2022 en begin dit jaar heeft De Pier BV met verschillende betrokkenen een intensief traject doorlopen dat is samengekomen tijdens een verificatiesessie op De Pier op 22 februari dit jaar. In dit traject is er breed opgehaald wat de ideeën zijn over De Pier en wat er anders kan en moet.

Op 5 april 2023 zijn de uitkomsten gedeeld met de gemeenteraad. Op dit moment wacht De Pier BV af op een behandeling van De Pier in de gemeenteraad. Het ziet er nu naar uit dat De Pier op 6 september op de agenda komt van de commissie Ruimte. Tijdens deze commissiebijeenkomst zullen de ontwikkelingen rondom De Pier aan bod komen. De gemeente zal een toelichting geven op de bestaande kaders en ambities van de gemeente Den Haag, waarin De Pier past. Vervolgens zal De Pier BV een toelichting geven aan de commissieleden over het proces en de ambities van De Pier. Deze toelichting zal in grote lijnen vergelijkbaar zijn met wat er tijdens de verificatiesessie op 22 februari is gepresenteerd.

Het vervolgtraject zal naar verwachting bestaan uit een debat in september/oktober over De Pier tijdens de opvolgende commissie Ruimte vergadering. Na dit debat zal de volgende stap worden gezet, namelijk het opstellen van de PUK (Project Uitwerkingskader) door de gemeente Den Haag, inclusief de bijbehorende participatie. De definitieve datum van dit debat moet nog bekend gemaakt worden. De Pier BV werkt er met belanghebbenden aan om de toekomst van De Pier op de politieke agenda te houden en hoopt vanaf oktober dit jaar weer vervolgstappen te kunnen nemen.

Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws rondom De Pier, kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.